نمایش 1–8 از 32 نتیجه

نمایش 9 24 36

ماگ و لیوان پیرکس برند پروتی ترکیه perotti

163,000 تومان
 1. محصول پروتی ترکیه®
 2. ساخته شده از بروسیلیکات (پیرکس حرارتی)
 3. صددرصد آنتی شوک حرارتی √
 4. قابل استفاده در ماشین ظرفشویی / ماکروفر
 5. حجم 400 /قطردهانه 8 سانت/ ارتفاع 7 سانتی
 6. کداختصاری 14310
 7. GOOD MORNING
جهت دریافت تصاویر بیشتر از این محصول در تماس باشید.tel:09149925311https://wa.me/989149925311Telegram.me/javadarasland

ماگ و لیوان پیرکسی برند پروتی ترکیه perotti

163,000 تومان
 1. محصول پروتی ترکیه®
 2. ساخته شده از بروسیلیکات (پیرکس حرارتی)
 3. صددرصد آنتی شوک حرارتی √
 4. قابل استفاده در ماشین ظرفشویی / ماکروفر
 5. حجم 300 /قطردهانه6 سانت/ ارتفاع 8.5 سانتی
 6. کد اختصاری محصول 14316
 7. نوشته روی ماگ  MRS always RIGHT
 8. جهت دریافت تصاویر بیشتر از این محصول در تماس باشید.
tel:09149925311https://wa.me/989149925311Telegram.me/javadarasland

ماگ و لیوان پیرکسی برند پروتی ترکیه perotti

163,000 تومان
 1. محصول پروتی ترکیه®
 2. ساخته شده از بروسیلیکات (پیرکس حرارتی)
 3. صددرصد آنتی شوک حرارتی √
 4. قابل استفاده در ماشین ظرفشویی / ماکروفر
 5. حجم 300 /قطردهانه 6 سانت/ ارتفاع 8.5 سانتی
 6. کد اختصاری محصول 14316
 7. نوشته روی ماگ  MR.RIGHT
جهت دریافت تصاویر بیشتر از این محصول در تماس باشید.tel:09149925311https://wa.me/989149925311Telegram.me/javadarasland

ماگ و لیوان پیرکسی برند پروتی ترکیه perotti

163,000 تومان
 1. محصول پروتی ترکیه®
 2. ساخته شده از بروسیلیکات (پیرکس حرارتی)
 3. صددرصد آنتی شوک حرارتی √
 4. قابل استفاده در ماشین ظرفشویی / ماکروفر
 5. حجم 300 /قطردهانه 6 سانت/ ارتفاع 8.5 سانتی/قطر کف 9 سانتی
 6. کد اختصاری محصول 13776
 7. نوشته روی محصول ROSA GIRL
جهت دریافت تصاویر بیشتر از این محصول در تماس باشید.tel:09149925311https://wa.me/989149925311Telegram.me/javadarasland

ماگ و لیوان پیرکسی برند پروتی ترکیه perotti

163,000 تومان
 1. محصول پروتی ترکیه®
 2. ساخته شده از بروسیلیکات (پیرکس حرارتی)
 3. صددرصد آنتی شوک حرارتی √
 4. قابل استفاده در ماشین ظرفشویی / ماکروفر
 5. حجم 400 /قطردهانه 8 سانت/ ارتفاع 7 سانتی
 6. کد اختصاری محصول 13771
 7. نوشته متنی روی محصول Mr
جهت دریافت تصاویر بیشتر از این محصول در تماس باشید.tel:09149925311https://wa.me/989149925311Telegram.me/javadarasland

ماگ و لیوان پیرکسی برند پروتی ترکیه perotti

163,000 تومان
 1. محصول پروتی ترکیه®
 2. ساخته شده از بروسیلیکات (پیرکس حرارتی)
 3. صددرصد آنتی شوک حرارتی √
 4. قابل استفاده در ماشین ظرفشویی / ماکروفر
 5. حجم 400 /قطردهانه 8 سانت/ ارتفاع 7 سانتی
 6. کد شناسه محصول 13771
 7. نام نوشته روی ماگ MrS
جهت دریافت تصاویر بیشتر از این محصول در تماس باشید.tel:09149925311https://wa.me/989149925311Telegram.me/javadarasland

ماگ و لیوان پیرکس برند پروتی ترکیه perotti

163,000 تومان
 1. محصول پروتی ترکیه®
 2. ساخته شده از بروسیلیکات (پیرکس حرارتی)
 3. صددرصد آنتی شوک حرارتی √
 4. قابل استفاده در ماشین ظرفشویی / ماکروفر
 5. حجم 400 /قطردهانه 8 سانت/ ارتفاع 7 سانتی
 6. کد محصول  14309
 7. نوشته روی محصول its sunday
جهت دریافت تصاویر بیشتر از این محصول در تماس باشید.tel:09149925311https://wa.me/989149925311Telegram.me/javadarasland

ماگ و لیوان پیرکس برند پروتی ترکیه perotti

163,000 تومان
 1. محصول پروتی ترکیه®
 2. ساخته شده از بروسیلیکات (پیرکس حرارتی)
 3. صددرصد آنتی شوک حرارتی √
 4. قابل استفاده در ماشین ظرفشویی / ماکروفر
 5. حجم 400 /قطردهانه 8 سانت/ ارتفاع 7 سانتی
 6. کد محصول 14309
 7. نوشته روی ماگ  weekend
جهت دریافت تصاویر بیشتر از این محصول در تماس باشید.tel:09149925311https://wa.me/989149925311Telegram.me/javadarasland