خدمات فروشگاه


هر کالا یا خدمتی که از طریق پست می توان ارسال کرد را می توانید ازفروشگاه اینترنتی ارس لندشاپ درخواست کنید. 

روش خدمات ارسال مرسوله:

شهرجلفا.ارس:

سفارشاتی که تا قبل از ساعت 19 روزهای شنبه تا چهارشنبه و 2:30 روز پنجشنبه ثبت شده است، همان روز توسط پیک موتوری ارسال می شود. سفارش هایی که پس از این ساعت ها و یا در روزهای تعطیل رسمی ثبت شوند در اولین ساعات روز کاری بعد ارسال خواهد شد.

مراکز استان ها:

سفارشاتی که از ساعت 9 صبح  تاساعت 2:30 از روزهای شنبه تا چهارشنبه  ثبت شوند، همان روز توسط پست ارسال شده و یک الی دو روز کاری بعد تحویل مشتری داده می شود. سفارش هایی که بعد ازساعت 2:30 ثبت شوند روز کاری بعد پردازش و ارسال خواهند شد و یا اگرچنانچه درروزهای پنجشنبه و جمعه و تعطیلهای رسمی ثبت شوند, بازهم در روز کاری بعد ازتعطیلات  پردازش  و ارسال خواهند شد.

ارسال از طریق باربری:

مشتریانی که نیاز فوری به کالای خود دارند می توانند کالای خود را از طریق باربری (اتوبوس) دریافت کنند. بدین منظور قبل از ثبت سفارش با مسئول فروشگاه هماهنگی های لازم را انجام دهید...